Pano Sistemleri

Pano Sistemleri

AG Panolar

Güç Besleme Panoları

Dağıtım Panoları

DC Dağıtım Panoları

Otomatik Transfer Panoları

Dikili Tip Panolar

Duvar Tipi Panolar

OG

Güç Trafoları

OG Hücreler

Güç Faktorü

Kompanzasyon Panoları

MCC

Motor Kontrol Panoları

Sürücü Panoları

Frekans Sürücü Panoları

Yumuşak Yol Verici Panoları

PLC Panoları

Otomasyon Panoları

DDC Panoları

DCS-PLC-RTU

Akıllı Röle

SCADA-HMI ve barındırdığı işlevler olmaksızın sadece kontrolün gerektiği küçük sistemlerde akıllı röle kullanıyoruz. Bu sayede fiyat-performans optimizasyonu, kararlılık, kolay müdahale ve panolarda alan kazanıyoruz.

RTU

Daha çok ağır çevresel şartların baskın olduğu ortamlarda RTU (Remote Terminal Unit) Sistemleri kullanıyoruz. Gelişen teknoloji ile birlikte artık RTUlar da PLCler gibi SCADA-HMI sistemlerine ve diğer RTU-PLC-DCS sistemlerine entegre olabiliyor.

PLC

Kapasite ve performans bakımından, tekil istasyonlardan çoklu istasyonlara kadar bir çok marka-model PLC-PAC sistemlerini kullanıyoruz.

DCS

DCS (Distributed Control System), adından da anlaşılacağı üzere Dağıtılmış Kontrol Sistemleri anlamına gelir. Teknolojinin gelişmesi ile artık RTUlar ve PLCler de DCS mimarisi ile tasarlanabiliyor. DCS ürünleri ise artık daha çok yedeklilik (CPU, PS, COM, IO, HMI) üzerine inşa edilir.

RIO

İster DCS olsun isterse PLC veya RTU sistemleri olsun, tesisteki sinyalleri dağınık bölgelerde toplayıp CPU'ya taşımak için Uzak IO sistemleri kullanıyoruz. Bu sayede karmaşanın da önüne geçerek, kolay ve hızlı kurulum-bakım sağlıyoruz.

Motion

Özellikle makine otomasyonu projelerimizde hareketin hassas doğrulukta ve zamanlamada gerçekleşmesi gerekir. Buna yönelik ihtiyaca göre motion PLCleri, servo, step motorlar, enkoderler ve gerekli diğer sensörler vasıtasıyla mükemmel performansta dizayn edip, programlıyoruz.

SCADA Sistemleri

İzleme

SCADA sistemlerinin birincil amacı tesis durumunu kullanıcıya makul zamanda ve doğrulukla sağlamaktır. Kullanıcı her şeyin yolunda gidip gitmediğini kolaylıkla ve hızlıca tespit edip, gerekli müdahalede bulunması gerekir. Farkında olmamak ya da olamamak zaman, para ve hatta hayati kayıplara sebep olabilir.

Veri Toplama

Tesiste bulunan çeşitli marka-model PACler (RTU-PLC-DCS-RIO) ile sürekli bağlantıda kalmak gereklidir. Veri toplama sırasında kullanılan fiziksel ve yazılımsal altyapı verinin gecikmeksizin, doğrulukla ve güncel olarak taşınması elzemdir. Bundan ötürü doğru fiziksel altyapı ve haberleşme protokolü seçilmelidir.

Kayıt

Tesiste izlenen ve kontrol edilen veriler anlıktır, geçmişe dönük veriler ise işlerin nasıl ilerlediği ile ilgili hayati istatistikler için gereklidir. Geçmişe dönük üretim, tüketim, arıza bakım, performans değerlendirmesi için ilgili bilgilerin uygun periyotlarla kaydının alınması gereklidir.

Kontrol

Verinin anlık ve geçmişe dönük bilgi dökümü ile kullanıcı ne yapacağına karar verir. Yanlış kumanda maddi zararlara sebebiyet verebileceğinden öngörülen güvenli ve doğru kontrol seçimleri, kullanıcıya bırakılır. Can güvenliği söz konusu olduğunda ise tek seçenek, STOP!'dur.

Raporlama

Tesisten toplanan veriler ve kullanıcının işletme kontrolleri zaman periyodu ile kayıt edilir ve bu kayıtların kolay, hızlı ve analiz edilebilir nitelikte kullanıcıya sunulması gereklidir. Kullanıcı bu sayede geçmiş operasyonları kolaylıkla kıyaslayabilir.

Yedeklilik

Amacımız her zaman kararlı ve sürekliliği olan sistemler kurmaktır ancak ne kadar kaliteli ürünler de kullanılsa, dahili ve harici arızalar olabilmektedir. Bu yüzden herhangi bir arıza durumunda SCADA işlevlerinin devamlılığı için donanım ve yazılım, sıcak yedekli tasarlanması gerekmektedir.

HMI

SCADA sistemlerine nispeten daha küçük uygulamalarda veya SCADA Sistemi'ne ek seçenek olarak HMI (Human Machine Interface) dokunmatik ekranlar da izleme, kontrol, kayıt yapabilmektedir. Uygulamanın gereksinimlerine göre farklı ebat, performans ve kapasitelerde bir çok markanın ürünlerini kullanabiliyoruz.

Enstruman

Seviye Sensörleri
Basınç Sensörleri
Akış Sensörleri
Sıcaklık Sensörleri
Pozisyon Sensörleri
Titreşim Sensörleri
Kirlilik Sensörleri
Optik Sensörler

Mühendislik

Analiz

Pano Sistemleri

Mühendislik Hesapları

AG Panolar

Tasarım

Oluşan kapsam sınırları içerisinde alternatif çözümler oluşturarak avantaj ve dezavantajlarını ortaya koyarız. Bu sayede müşterimiz optimum çözümü kıyaslar ve onaylar.

Fiyat Performans

Onaylı kapsam sonrasında imalatı ve üretimi yapılacak olan ürün ve hizmetlerin projelendirilmesi yapılır ve müşteri onayı beklenir. Müteakip ofis çalışmalarımız proje bitimine dek devam eder.

Projelendirme

Ön proje onayı sonrasında ürün teminleri ile birlikte hızlıca imalat sürecimiz başlar. İmalat sonrasında müşterimizi performans, kalite ve uygunluk için FAT (Fabrika Kabul Testleri) etkinliğine davet ederiz. FAT ile varsa tespit edilen eksikler, revizyonlar tamamlanarak, ürünlerin eksiksiz ve çalışmaya hazır sevkiyatı gerçekleştirilir.

Programlama

Sahaya intikal eden ürünlerin, projelerine göre yerleşimleri, kablo ve terminasyon işçilikleri titizlikle gerçekleştirilir.

Devreye Alma

Devreye alma sürecinin tamamlanması ile müşterimiz ile SAT(Saha Kabul Testleri) gerçekleştirilir. SAT sonrasında varsa eksikler, revizyonlar ve talepler tamamlanır. Projenin teklif aşamasından, SAT aşamasına kadar, her ayrıntı dokümanlaştırılır. Proje süreci boyunca oluşturulan dokümanlar, her projeye özgü oluşturduğumuz kullanım kılavuzuna da kaynak niteliğindedir.

Sektörler

Su Endüstrisi

Pano Sistemleri

Enerji Endüstrisi

AG Panolar

Petrol ve Doğalgaz

Oluşan kapsam sınırları içerisinde alternatif çözümler oluşturarak avantaj ve dezavantajlarını ortaya koyarız. Bu sayede müşterimiz optimum çözümü kıyaslar ve onaylar.

Maden Endüstrisi

Onaylı kapsam sonrasında imalatı ve üretimi yapılacak olan ürün ve hizmetlerin projelendirilmesi yapılır ve müşteri onayı beklenir. Müteakip ofis çalışmalarımız proje bitimine dek devam eder.

HVAC Sistemleri

Ön proje onayı sonrasında ürün teminleri ile birlikte hızlıca imalat sürecimiz başlar. İmalat sonrasında müşterimizi performans, kalite ve uygunluk için FAT (Fabrika Kabul Testleri) etkinliğine davet ederiz. FAT ile varsa tespit edilen eksikler, revizyonlar tamamlanarak, ürünlerin eksiksiz ve çalışmaya hazır sevkiyatı gerçekleştirilir.

Diğer Alanlar

Sahaya intikal eden ürünlerin, projelerine göre yerleşimleri, kablo ve terminasyon işçilikleri titizlikle gerçekleştirilir.

Ne Yaparız?

Pano Sistemleri

AG Panolar

Güç Besleme Panoları

Dağıtım Panoları

DC Dağıtım Panoları

Otomatik Transfer Panoları

Dikili Tip Panolar

Duvar Tipi Panolar

OG

Güç Trafoları

OG Hücreler

Güç Faktorü

Kompanzasyon Panoları

MCC

Motor Kontrol Panoları

Sürücü Panoları

Frekans Sürücü Panoları

Yumuşak Yol Verici Panoları

PLC Panoları

Otomasyon Panoları

DDC Panoları

DCS-PLC-RTU

Akıllı Röle

SCADA-HMI ve barındırdığı işlevler olmaksızın sadece kontrolün gerektiği küçük sistemlerde akıllı röle kullanıyoruz. Bu sayede fiyat-performans optimizasyonu, kararlılık, kolay müdahale ve panolarda alan kazanıyoruz.

RTU

Daha çok ağır çevresel şartların baskın olduğu ortamlarda RTU (Remote Terminal Unit) Sistemleri kullanıyoruz. Gelişen teknoloji ile birlikte artık RTUlar da PLCler gibi SCADA-HMI sistemlerine ve diğer RTU-PLC-DCS sistemlerine entegre olabiliyor.

PLC

Kapasite ve performans bakımından, tekil istasyonlardan çoklu istasyonlara kadar bir çok marka-model PLC-PAC sistemlerini kullanıyoruz.

DCS

DCS (Distributed Control System), adından da anlaşılacağı üzere Dağıtılmış Kontrol Sistemleri anlamına gelir. Teknolojinin gelişmesi ile artık RTUlar ve PLCler de DCS mimarisi ile tasarlanabiliyor. DCS ürünleri ise artık daha çok yedeklilik (CPU, PS, COM, IO, HMI) üzerine inşa edilir.

RIO

İster DCS olsun isterse PLC veya RTU sistemleri olsun, tesisteki sinyalleri dağınık bölgelerde toplayıp CPU'ya taşımak için Uzak IO sistemleri kullanıyoruz. Bu sayede karmaşanın da önüne geçerek, kolay ve hızlı kurulum-bakım sağlıyoruz.

Motion

Özellikle makine otomasyonu projelerimizde hareketin hassas doğrulukta ve zamanlamada gerçekleşmesi gerekir. Buna yönelik ihtiyaca göre motion PLCleri, servo, step motorlar, enkoderler ve gerekli diğer sensörler vasıtasıyla mükemmel performansta dizayn edip, programlıyoruz.

SCADA Sistemleri

İzleme

SCADA sistemlerinin birincil amacı tesis durumunu kullanıcıya makul zamanda ve doğrulukla sağlamaktır. Kullanıcı her şeyin yolunda gidip gitmediğini kolaylıkla ve hızlıca tespit edip, gerekli müdahalede bulunması gerekir. Farkında olmamak ya da olamamak zaman, para ve hatta hayati kayıplara sebep olabilir.

Veri Toplama

Tesiste bulunan çeşitli marka-model PACler (RTU-PLC-DCS-RIO) ile sürekli bağlantıda kalmak gereklidir. Veri toplama sırasında kullanılan fiziksel ve yazılımsal altyapı verinin gecikmeksizin, doğrulukla ve güncel olarak taşınması elzemdir. Bundan ötürü doğru fiziksel altyapı ve haberleşme protokolü seçilmelidir.

Kayıt

Tesiste izlenen ve kontrol edilen veriler anlıktır, geçmişe dönük veriler ise işlerin nasıl ilerlediği ile ilgili hayati istatistikler için gereklidir. Geçmişe dönük üretim, tüketim, arıza bakım, performans değerlendirmesi için ilgili bilgilerin uygun periyotlarla kaydının alınması gereklidir.

Kontrol

Verinin anlık ve geçmişe dönük bilgi dökümü ile kullanıcı ne yapacağına karar verir. Yanlış kumanda maddi zararlara sebebiyet verebileceğinden öngörülen güvenli ve doğru kontrol seçimleri, kullanıcıya bırakılır. Can güvenliği söz konusu olduğunda ise tek seçenek, STOP!'dur.

Raporlama

Tesisten toplanan veriler ve kullanıcının işletme kontrolleri zaman periyodu ile kayıt edilir ve bu kayıtların kolay, hızlı ve analiz edilebilir nitelikte kullanıcıya sunulması gereklidir. Kullanıcı bu sayede geçmiş operasyonları kolaylıkla kıyaslayabilir.

Yedeklilik

Amacımız her zaman kararlı ve sürekliliği olan sistemler kurmaktır ancak ne kadar kaliteli ürünler de kullanılsa, dahili ve harici arızalar olabilmektedir. Bu yüzden herhangi bir arıza durumunda SCADA işlevlerinin devamlılığı için donanım ve yazılım, sıcak yedekli tasarlanması gerekmektedir.

HMI

SCADA sistemlerine nispeten daha küçük uygulamalarda veya SCADA Sistemi'ne ek seçenek olarak HMI (Human Machine Interface) dokunmatik ekranlar da izleme, kontrol, kayıt yapabilmektedir. Uygulamanın gereksinimlerine göre farklı ebat, performans ve kapasitelerde bir çok markanın ürünlerini kullanabiliyoruz.

Enstruman

Seviye Sensörleri
Basınç Sensörleri
Akış Sensörleri
Sıcaklık Sensörleri
Pozisyon Sensörleri
Titreşim Sensörleri
Kirlilik Sensörleri
Optik Sensörler

Mühendislik

Analiz

Pano Sistemleri

Mühendislik Hesapları

AG Panolar

Tasarım

Oluşan kapsam sınırları içerisinde alternatif çözümler oluşturarak avantaj ve dezavantajlarını ortaya koyarız. Bu sayede müşterimiz optimum çözümü kıyaslar ve onaylar.

Fiyat Performans

Onaylı kapsam sonrasında imalatı ve üretimi yapılacak olan ürün ve hizmetlerin projelendirilmesi yapılır ve müşteri onayı beklenir. Müteakip ofis çalışmalarımız proje bitimine dek devam eder.

Projelendirme

Ön proje onayı sonrasında ürün teminleri ile birlikte hızlıca imalat sürecimiz başlar. İmalat sonrasında müşterimizi performans, kalite ve uygunluk için FAT (Fabrika Kabul Testleri) etkinliğine davet ederiz. FAT ile varsa tespit edilen eksikler, revizyonlar tamamlanarak, ürünlerin eksiksiz ve çalışmaya hazır sevkiyatı gerçekleştirilir.

Programlama

Sahaya intikal eden ürünlerin, projelerine göre yerleşimleri, kablo ve terminasyon işçilikleri titizlikle gerçekleştirilir.

Devreye Alma

Devreye alma sürecinin tamamlanması ile müşterimiz ile SAT(Saha Kabul Testleri) gerçekleştirilir. SAT sonrasında varsa eksikler, revizyonlar ve talepler tamamlanır. Projenin teklif aşamasından, SAT aşamasına kadar, her ayrıntı dokümanlaştırılır. Proje süreci boyunca oluşturulan dokümanlar, her projeye özgü oluşturduğumuz kullanım kılavuzuna da kaynak niteliğindedir.

Sektörler

Su Endüstrisi

Pano Sistemleri

Enerji Endüstrisi

AG Panolar

Petrol ve Doğalgaz

Oluşan kapsam sınırları içerisinde alternatif çözümler oluşturarak avantaj ve dezavantajlarını ortaya koyarız. Bu sayede müşterimiz optimum çözümü kıyaslar ve onaylar.

Maden Endüstrisi

Onaylı kapsam sonrasında imalatı ve üretimi yapılacak olan ürün ve hizmetlerin projelendirilmesi yapılır ve müşteri onayı beklenir. Müteakip ofis çalışmalarımız proje bitimine dek devam eder.

HVAC Sistemleri

Ön proje onayı sonrasında ürün teminleri ile birlikte hızlıca imalat sürecimiz başlar. İmalat sonrasında müşterimizi performans, kalite ve uygunluk için FAT (Fabrika Kabul Testleri) etkinliğine davet ederiz. FAT ile varsa tespit edilen eksikler, revizyonlar tamamlanarak, ürünlerin eksiksiz ve çalışmaya hazır sevkiyatı gerçekleştirilir.

Diğer Alanlar

Sahaya intikal eden ürünlerin, projelerine göre yerleşimleri, kablo ve terminasyon işçilikleri titizlikle gerçekleştirilir.